De enkelte foreninger orienterer ved skiltning og opslag om pladser og faciliteter til gæstesejlere i de forskellige afsnit af havnen.

Alle henvendelser om gæstesejlerpladser og faste pladser rettes til de respektive foreninger.

Bycykler

Om sommeren er der bycykler placeret to steder på havnen: På vestsiden ved gangbroen over jernbanen og på østsiden ved baderummet.