Betaling for anvendelse af slæbestedet sker via MobilePay. Der kan ikke anvendes andre betalingsformer.
Pris pr. løft af bommen: 50 kr. Bommen skal løftes både ved isætning og optagning. 
Der gøres særligt opmærksom på følgende:
  • Fortøjning ved slæbestedet er ikke tilladt.
  • Hastighedsgrænsen i havnen er 3 knob.
Parkering skal så vidt muligt foregå nord for antennemasten på havnens vestside eller på parkeringspladserne på havnens østside. Broerne i venstre side af slæbestedet er forbeholdt robåde og må ikke anløbes.
Ved tekniske problemer med bommen til slæbestedet kontaktes. tlf. 29 20 90 11.
Havnens øvrige slæbesteder er reserveret til havnens foreninger og kan ikke anvendes af andre.

Der er dieseltank og tømningsanlæg for spildevand på havnens vestside.

Kran: Kontakt havnekontoret for nærmere information.