Gå til hovedindhold

Regler på Aarhus Lystbådehavn

Læs mere om reglerne for Aarhus Lystbådehavn.

 • Læs op

Indhold

  De danske lystbådehavne er pålagt at føre grænsekontrol.
  Opgaven ligger i første omgang hos de foreninger, der modtager gæstesejlere.

  Hvis der anløber et skib fra et land, som ikke er medlem af Schengen-samarbejdet, så gør man to ting:

  1. Udleverer instruktionen til skibets fører
  2. Informerer Havnemester Thomas Krüger Bergstrand

  Bl.a. følgende lande er ikke medlem af Schengen: Storbritannien, Irland, Rusland, Kroatien, Tyrkiet, Cypern, Bulgarien, Albanien og Makedonien.

  Dette gælder også hvis f.eks. et tysk skib (eller dansk) ankommer til FTL-havnen efter at have været i Storbritannien. Hvis man får kendskab til, at skibe, som er hjemmehørende i et Schengen-land, har været forbi et ikke-Schengen-land, inden de ankommer til FTL-havnen, så skal proceduren følges.

  Pt. modtager Aarhus Lystbådehavn ikke skibe fra Rusland.

  Introduktion til havnefogeder i lystbådehavne
  Lystbåde engelsk
  Lystbåde fransk, tysk og russisk
  Udfyldningsskema schengen
  • Serviceområderne afgrænses som vist på oversigtskortene
  • Serviceområderne er i perioderne medio april til medio juni samt september og oktober forbeholdt fartøjer, som skal klargøres. Både på trailere henvises i denne periode til at benytte vinterpladsen.
  • Benyttelse af serviceområderne sker på eget ansvar.
  • slibearbejde og sandblæsning henvises til havnereglementet.
  • Fartøjer skal anbringes på servicearealerne, så de ikke kommer i vejen for optagning og søsætning af andre fartøjer.
  • Fartøjer kan højst stå på arealerne i to uger. Det er en forudsætning, at der arbejdes på fartøjet.
  • Fortøjning af fartøjer på østsiden af servicebroen (på østsiden) må kun ske kortvarigt i forbindelse med optagning og søsætning, reparation og lignende, og kun når mandskabet er om bord, eller fartøjet er under opsyn.
  • Parkeringspladser kan afspærres i nødvendigt omfang efter aftale med havnekontoret.

   Har du behov for at arbejde på din båd i mere end to uger, kontakt havnekontoret.

  Serviceområder - øst.pdf
  Serviceområder - vest.pdf
  • Du skal have et vandscooterbevis.
  • Sejlads inden for 300 meter fra kystlinjen er forbudt.
  • Max 0,5 promille i blodet.
  • Der skal være rednings- eller svømmevest til alle.
  • Søvejsreglerne gælder også for vandscootere.
  • Maksimal hastighed i havnen er 3 knob.

  Sejladsen skal inden for 300 meter fra kystlinjen foregå med en hastighed på maksimalt 5 knob vinkelret på kystlinjen. Der må kun foretages direkte gennemsejling af 300 meter zonen. For havne, der ligger i forbindelse med fastlandet, regnes 300 meter-zonen fra havnens slutning.

  Isætning skal foregå ved slæbestedet på Fiskerivej.

  Det er forbudt at sejle i kanalerne på Aarhus Ø. Det er forbudt at sejle ind i erhvervshavnen.

  Vis hensyn og hold afstand til de ”bløde trafikanter” på havnet.

  Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside (åbner i et nyt vindue).

  Sidst opdateret: 22. februar 2024