Alle henvendelser om gæstesejlerpladser og faste pladser rettes til de respektive foreninger.

Regler om tildeling af pladser samt priser for en bådplads fremgår af de enkelte foreningers hjemmesider.

Takster 2020-2021